Kampania „Trzy Znaki Smaku” ruszyła!

dodano: 07.03.2013     autor: Trzy Znaki Smaku
Kampania „Trzy Znaki Smaku” ruszyła!

W dniu 7 lutego 2013 r. rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjna pt. „Trzy Znaki Smaku”, której głównym inicjatorem jest Agencja Rynku Rolnego, wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kampania finansowana jest przez Unię Europejską oraz Rzeczpospolitą Polską.

Istotą programu „Trzy Znaki Smaku” skierowanego na rynek polski jest informowanie nt. wspólnotowego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja znakowanych w tym systemie produktów spożywczych.

Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące oznaczenia:

 • Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP),
 • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
 • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

Główny przekaz kampanii ma za zadanie zachęcać do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich następujące zalety:

 • różnią się od produktów masowych i posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli,
 • istnieje możliwość odtworzenia ich historii,
 • odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu i bliskiemu naturze,
 • swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom wytwarzania,
 • ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia,
 • ochrona unijnego systemu powoduje, że ich fałszowanie jest karane.

Kampania „Trzy Znaki Smaku” skierowana jest przede wszystkim do:

 • konsumentów,
 • wytwórców produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności),
 • odbiorców pośrednich (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa – restauratorzy i adepci szkół gastronomicznych).

Galeria