Oznaczenia
Europejski system ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych
Oznaczenia
W Polsce mamy już 37 produktów
z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
Oznaczenia
Produkty z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
to nasz prawdziwy powód do dumy!

Kampania „Trzy Znaki Smaku” ruszyła!

dodano: 07.03.2013     autor: Trzy Znaki Smaku
Kampania „Trzy Znaki Smaku” ruszyła!

W dniu 7 lutego 2013 r. rozpoczęła się trzyletnia kampania informacyjna pt. „Trzy Znaki Smaku”, której głównym inicjatorem jest Agencja Rynku Rolnego, wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kampania finansowana jest przez Unię Europejską oraz Rzeczpospolitą Polską.

Istotą programu „Trzy Znaki Smaku” skierowanego na rynek polski jest informowanie nt. wspólnotowego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także promocja znakowanych w tym systemie produktów spożywczych.

Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące oznaczenia:

 • Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP),
 • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
 • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

Główny przekaz kampanii ma za zadanie zachęcać do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich następujące zalety:

 • różnią się od produktów masowych i posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli,
 • istnieje możliwość odtworzenia ich historii,
 • odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu i bliskiemu naturze,
 • swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom wytwarzania,
 • ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia,
 • ochrona unijnego systemu powoduje, że ich fałszowanie jest karane.

Kampania „Trzy Znaki Smaku” skierowana jest przede wszystkim do:

 • konsumentów,
 • wytwórców produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności),
 • odbiorców pośrednich (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa – restauratorzy i adepci szkół gastronomicznych).
Aktualności z tej samej kategorii
Kiełbasa piaszczańska z nr 40!
Kiełbasa piaszczańska z nr 40!
22.11.2017
Kiełbasa piaszczańska jest 40. polskim produktem objętym ochroną w ramach unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
Rejestracja nazwy „kiełbasa biała parzona wielkopolska” jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
Rejestracja nazwy „kiełbasa biała parzona wielkopolska” jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
25.07.2017
Kiełbasa biała parzona wielkopolska jest już 39. polskim produktem objętym ochroną w ramach unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
Krupnioki śląskie z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym!
Krupnioki śląskie z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym!
21.12.2016
21 czerwca 2016 r. krupnioki śląskie trafiły do unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.